Tranh thêu rắn – sinh nhật tuổi Tỵ – 222705

Tranh thêu rắn – sinh nhật tuổi Tỵ
Mã tranh: 222705
Kích thước: 50 x 38 cm

Hãng sản xuất: Die Lian Hua