Tranh thêu thư pháp: chữ Thọ – Tùng hạc – 222604

Tranh thêu thư pháp: chữ Thọ
Mã tranh: 222604
Kích thước: 42 x 57 cm

Hãng sản xuất: Die Lian Hua